ಆಡುತಾಡುತ ಬಂದ ಕೋಡಗ,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಆಡುತಾಡುತ ಬಂದ ಕೋಡಗ
ಜಪವ ಮಾಡುವ ತಪಸಿಯ ನುಂಗಿತ್ತಲ್ಲಾ ! ಬೇಡ ಬೇಡೆಂದಿತ್ತು
ಮುಂದಣ ಕೇರಿಯ ಮೊಲನೊಂದು ! ಮುಂದಣ ಮೊಲನ ಹಿಂದಣ ಕೋಡಗವ ಕಂಬಳಿ ನುಂಗಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರಾ.