ಆದಿಪ್ರಸಾದ, ಅಖಂಡೇಶ್ವರನ ಅನಾದಿಪ್ರಸಾದ,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಆದಿಪ್ರಸಾದ
ಅನಾದಿಪ್ರಸಾದ
ವೇದಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದ ಅಭೇದ್ಯಪ್ರಸಾದ ! ಅಖಂಡೇಶ್ವರನ ಅವಿರಳಪ್ರಸಾದ ಎನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತ್ತು ನೋಡಾ !