ಆದಿಯಲ್ಲಿಯು ಅನಾದಿಯಲ್ಲಿಯು ನೀನೇ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಆದಿಯಲ್ಲಿಯು
ನೀನೇ
ದೇವನು
ನಾನೇ
ಭಕ್ತನಯ್ಯ
;
ಅನಾದಿಯಲ್ಲಿಯು
ನೀನೇ
ದೇವನು
ನಾನೇ
ಭಕ್ತನಯ್ಯ
;
ಆದಿಯನಾದಿಯಿಂದತ್ತಲು
ನೀನೇ
ದೇವನು
ನಾನೇ
ಭಕ್ತನಾಗಿ
ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ
ಅಡಗಿರ್ದೆನಯ್ಯಾ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.