ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಡ ಅನಾದಿಯಲ್ಲಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಆದಿಯಲ್ಲಿ
ಪಿಂಡ
ಅನಾದಿಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರಾಣ
ಎರಡನು
ಸದ್ಗುರುಸ್ವಾಮಿ
ಏಕಾರ್ಥವ
ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ
ಪಿಂಡದಲ್ಲಿ
ಲಿಂಗಸಾಹಿತ್ಯ
ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ
ಜಂಗಮಸಾಹಿತ್ಯ

ಎರಡರ
ಏಕಾರ್ಥದ
ಕೊನೆಯ
ಮೊನೆಯ
ಮೇಲೆ
ಪ್ರಸಾದಸಾಹಿತ್ಯ
ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಪ್ರಸಾದವಿರಹಿತನಾಗಿ
ಓಗರ
ಪ್ರಸಾದವೆಂದು
ಕೊಂಡರೆ
ಕಿಲ್ಬಿಷ
ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಮದೇವ
ಹುಳುಗೊಂಡದಲ್ಲಿಕ್ಕುವ.