Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಆದುದನರಿಯೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


Pages   (key to Page Status)   

ಆದುದನರಿಯೆ, ಹೋದುದನರಿಯೆ, ಬಂದುದನರಿಯೆ, ನಿಂದುದನರಿಯೆ, ಒಳಗನರಿಯೆ, ಹೊರಗನರಿಯೆ, ಇಹವನರಿಯೆ, ಪರವನರಿಯೆ, ಭಾವವನರಿಯೆ, ನಿರ್ಭಾವವನರಿಯೆ, ಶೂನ್ಯವನರಿಯೆ, ನಿಃಶೂನ್ಯವನರಿಯೆ. ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಯ್ಯಾ, ಇವೆಲ್ಲವ ಮಾಡಿ ಕೂಡಿದಾತ ಮಡಿವಾಳ ಬಲ್ಲನಾಗಿ, ನಾನೇನೆಂದೂ ಅರಿಯೆನಯ್ಯಾ. ಆದುದನರಿಯೆ
ಹೋದುದನರಿಯೆ
ಬಂದುದನರಿಯೆ
ನಿಂದುದನರಿಯೆ
ಒಳಗನರಿಯೆ
ಹೊರಗನರಿಯೆ
ಇಹವನರಿಯೆ
ಪರವನರಿಯೆ
ಭಾವವನರಿಯೆ
ನಿರ್ಭಾವವನರಿಯೆ
ಶೂನ್ಯವನರಿಯೆ
ನಿಃಶೂನ್ಯವನರಿಯೆ. ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಯ್ಯಾ
ಇವೆಲ್ಲವ ಮಾಡಿ ಕೂಡಿದಾತ ಮಡಿವಾಳ ಬಲ್ಲನಾಗಿ
ನಾನೇನೆಂದೂ ಅರಿಯೆನಯ್ಯಾ.