ಆನು ಒಬ್ಬನು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


Transclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)

ಆನು ಒಬ್ಬನು, ಸುಡುವರೈವರು, ಮೇಲೆ ಕಿಚ್ಚು ಘನ, ನಿಲಲುಬಾರದು. ಕಾಡ ಬಸವನ ಹುಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ದಡೆ ಆರೈಯಲಾಗದೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ 45 ಆನು ಒಬ್ಬನು
ಸುಡುವರೈವರು
ಮೇಲೆ ಕಿಚ್ಚು ಘನ
ನಿಲಲುಬಾರದು. ಕಾಡ ಬಸವನ ಹುಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ದಡೆ ಆರೈಯಲಾಗದೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ 45