ಆಮಿಷ ತಾಮಸವೆಂಬ ಸಂದೇಹ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಆಮಿಷ
ತಾಮಸವೆಂಬ
ಸಂದೇಹ
ನಿಂದಿತ್ತು;
ಪುಣ್ಯ
ಪಾಪವೆಂಬ
ಉಭಯವಳಿಯಿತ್ತು;
ಇಷ್ಟ
ಪ್ರಾಣವೆಂಬ
ಉಭಯದ
ಬೆಳಗು
ಒಡಗೂಡಿತ್ತು.
ಪ್ರಭುದೇವರ
ಸುಳುಹು
ಕಾಣಲಾಗಿ
ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಮದೇವರ
ಕಾಣಬಂದಿತ್ತು.