ಆರಂಬವ ಮಾಡಿ ಸಂಸಾರಸ್ಥಿತಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಆರಂಬವ
ಮಾಡಿ
ಸಂಸಾರಸ್ಥಿತಿ
ಕಳೆಯದಿದ್ದರೆ

ಆರಂಬವೆ
ಕೇಡು.
ವ್ಯವಹಾರವ
ಮಾಡಿ
ಸಂಸಾರಸ್ಥಿತಿ
ಕಳೆಯದಿದ್ದರೆ

ವ್ಯವಹಾರವೆ
ಕೇಡು.
ಓಲಗವ
ಮಾಡಿ
ಸಂಸಾರಸ್ಥಿತಿ
ಕಳೆಯದಿದ್ದರೆ

ಓಲಗವೆ
ಕೇಡು.
ಭಕ್ತಿಯ
ಮಾಡಿ
ಜನನ
ಮರಣ
ವಿರಹಿತನಾಗದಿದ್ದರೆ

ಭಕ್ತಿಯೆ
ಕೇಡು.
ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಮದೇವಾ