ಆರಕ್ಕೆಯ ಸಿರಿಗೆ ಆರಕ್ಕೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಆರಕ್ಕೆಯ
ಸಿರಿಗೆ
ಆರಕ್ಕೆ
ಚಿಂತಿಸುವರು.
ಆರಕ್ಕೆಯ
ಬಡತನಕ್ಕೆ
ಆರಕ್ಕೆ
ಮರುಗುವರು.
ಇದಾರಕ್ಕೆ
?
ಏನಕ್ಕೆ
?_ಮಾಯದ
ಬೇಳುವೆ
ಹುರುಳಿಲ್ಲ.
ಕೊಂದು
ಕೂಗಿತ್ತು
ನೋಡಾ
ಗುಹೇಶ್ವರಾ