ಆರಾರ ಭಾವಕ್ಕೆ ತೋರಿದಂತೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಆರಾರ
ಭಾವಕ್ಕೆ
ತೋರಿದಂತೆ

ಕುಳಕ್ಕೆ
ಸುಖವಾಗಿಪ್ಪನು.
ಹಿಡಿದ
ವ್ರತನೇಮಂಗಳಲ್ಲಿ
ಬಿಡುಗಡೆ
ಇಲ್ಲದಿರಬೇಕು.
ತಾ
ಮಾಡುವ
ನಿತ್ಯನೇಮಂಗಳಲ್ಲಿ
ಭಾವಶುದ್ಧವಾಗಿಪ್ಪಡೆ
ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ
ಅನ್ಯಭಿನ್ನವಿಲ್ಲ
ಮಡಿವಾಳ
ಮಾಚಯ್ಯಾ