ಆರು ಚಕ್ರದೊಳಗೆ ಆರುಭೂತಂಗಳೇರಿಪ್ಪವಯ್ಯಾ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಆರು
ಚಕ್ರದೊಳಗೆ
ಆರುಭೂತಂಗಳೇರಿಪ್ಪವಯ್ಯಾ
ಅವರೊಳಗೆ
ಬ್ರಹ್ಮ
ವಿಷ್ಣು
ರುದ್ರ
ಈಶ್ವರ
ಸದಾಶಿವ
ಆತ್ಮತತ್ವವೆಂಬ
ಆರು
ಅಧಿದೇವತೆಗಳಿಪ್ಪವಯ್ಯಾ.
ಇಂತಪ್ಪ
ಷಟ್ಕರ್ಮ
ಸಾದಾಖ್ಯರ
ಹಾನಿ
ಮಾಡಿ
ದಾಟುವರನೆ
ಭಕ್ತಜಂಗಮವೆಂಬೆನು
ಕಾಣಾ
ಗುಹೇಶ್ವರಾ.