ಆ ಮಿಹಿಲಾಳು ಭೋಜ ದೇವುಲಾಳು. ಆನು ಸೂಳೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


Transclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)

ಆ ಮಿಹಿಲಾಳು ಭೋಜ ದೇವುಲಾಳು. ಆನು ಸೂಳೆ, ನಮ್ಮಕ್ಕ ಸೂಳೆ. ಬೆಳ್ಳಿಗೆಯಾವಿನ ಕರುವೆಂದಡೆ ಬಳ್ಳವಾಲ ಕರೆವುದೆ ಕೂಡಲಸಂಗನ ಶರಣರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಕಾದಿಹೆ, ಬಾ ಬಿಸಿಲೆ. 328 ಆ ಮಿಹಿಲಾಳು ಭೋಜ ದೇವುಲಾಳು. ಆನು ಸೂಳೆ
ನಮ್ಮಕ್ಕ ಸೂಳೆ. ಬೆಳ್ಳಿಗೆಯಾವಿನ ಕರುವೆಂದಡೆ ಬಳ್ಳವಾಲ ಕರೆವುದೆ ಕೂಡಲಸಂಗನ ಶರಣರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಕಾದಿಹೆ
ಬಾ ಬಿಸಿಲೆ. 328