Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಇಂದ್ರಚಂದ್ರರು ಹೋದಡು ಪ್ರಳಯವಾಗಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ಇಂದ್ರಚಂದ್ರರು ಪ್ರಳಯವಾಗಿ ಹೋದಡು ಶರಣನೇನೆಂದರಿಯನು. ಹರಿವಿರಿಂಚಿಗಳು ಪ್ರಳಯವಾಗಿ ಹೋದಡು ಶರಣನೇನೆಂದರಿಯನು. ದೇವ ದಾನವ ಮಾನವರು ಪ್ರಳಯವಾಗಿ ಹೋದಡು ಶರಣನೇನೆಂದರಿಯನು. ಮನುಮುನಿಗಳು ಪ್ರಳಯವಾಗಿ ಹೋದಡು ಶರಣನೇನೆಂದರಿಯನು. ಪಂಚತತ್ತ್ವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕೋಟಿಗಳು ಪ್ರಳಯವಾಗಿ ಹೋದಡು ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ
ನಿಮ್ಮ ಶರಣನೇನೆಂದರಿಯನಯ್ಯಾ.