ಇಂದ್ರಚಂದ್ರರು ಹೋದಡು ಪ್ರಳಯವಾಗಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಇಂದ್ರಚಂದ್ರರು ಪ್ರಳಯವಾಗಿ ಹೋದಡು ಶರಣನೇನೆಂದರಿಯನು. ಹರಿವಿರಿಂಚಿಗಳು ಪ್ರಳಯವಾಗಿ ಹೋದಡು ಶರಣನೇನೆಂದರಿಯನು. ದೇವ ದಾನವ ಮಾನವರು ಪ್ರಳಯವಾಗಿ ಹೋದಡು ಶರಣನೇನೆಂದರಿಯನು. ಮನುಮುನಿಗಳು ಪ್ರಳಯವಾಗಿ ಹೋದಡು ಶರಣನೇನೆಂದರಿಯನು. ಪಂಚತತ್ತ್ವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕೋಟಿಗಳು ಪ್ರಳಯವಾಗಿ ಹೋದಡು ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ
ನಿಮ್ಮ ಶರಣನೇನೆಂದರಿಯನಯ್ಯಾ.