ಇವಳ (ಅವಳ?) ನೋಟವೆನ್ನ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಇವಳ
(ಅವಳ?)
ನೋಟವೆನ್ನ
ಮತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ
ತಂದಿತ್ತಯ್ಯಾ.
ಇವಳ
ಕೂಟ
ಸವಿಯನವಗಡಿಸಿ
ಕಾಡಿತ್ತಯ್ಯಾ.
ಇವಳ
ಬೇಟದ
ಬೇರ
ಹರಿದಲ್ಲಿ
ತ್ರಿಪುರ
ಹಾಳಾದುದ
ಕಂಡೆನು.
ಉರಿಯ
ಮೇಲೆ
ಉರಿ
ಎರಗಿದಡೆ
ತಂಪು
ಮೂಡಿತ್ತ
ಕಂಡೆನು.
ಕರಿಯ
ಬೇಡನ
ಕಸ್ತುರಿಯ
ಮೃಗ
ನುಂಗಿದಡೆ
ಹಿರಿಯ
ಹೆಂಡತಿ
ಓಲೆಗಳೆದುದ
ಕಂಡೆನು.
ಕಾರಿರುಳ
ಕೋಟೆಯಲಿ
ಕಲಿಯ
ಕಾಳೆಗವ
ಗೆಲಿದು
ಹೂಳಿರ್ದ
ನಿಧಾನವ
ಕಂಡೆನು
ಕಾಣಾ
ಗುಹೇಶ್ವರಾ.