ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಸಂಬಂಧವ ನೈಷೆ*

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿ
ನೈಷೆ*
ಬಲಿಯರು.
ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದಲ್ಲಿ
ಪ್ರತಿಷೆ*ಯನರಿಯರು.
ಬರಿದೆ
ಇಷ್ಟಲಿಂಗಸಂಬಂಧವ
ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದ
ನಿರ್ದೇಶವ
ಬಲ್ಲೆವೆಂಬ
ಭ್ರಷ್ಟರನೇನೆಂಬೆನಯ್ಯ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ
!