ಈ ಪಿಂಡಜ್ಞಾನದ ಕಳೆ,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಈ ಪಿಂಡಜ್ಞಾನದ ಕಳೆ
ವಾಕ್ಕನು ಮೀರಿತ್ತು; ಮನಸ್ಸನು ಮೀರಿತ್ತು; ಅಕ್ಷರಂಗಳ ಮೀರಿತ್ತು; ಜ್ಞಾನವನು ಮೀರಿ ತೋರುವ ನಿರಂಜನ ಸೂಕ್ಷ ್ಮವಸ್ತುವೆಂದು ಭಾವಿಸುವೆಂದೆನಯ್ಯಾ ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ.