Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಹಠಯೋಗಕ್ಕೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ಈ ಹಠಯೋಗಕ್ಕೆ ನಿಜದಂಗವಾಗಿರ್ಪ ಯಮ ನಿಯಮ ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಧ್ಯಾನ ಧಾರಣ ಸಮಾಧಿಗಳೆಂಬ ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗದೊಳಗೆ ಮೊದಲು ಯಮಯೋಗದ ಲಕ್ಷಣವೆಂತೆಂದೊಡೆ : ಪರಸ್ತ್ರೀಯರ ಸಂಗವಿರಹಿತವಾಗಿಹುದು. ಪರದ್ರವ್ಯವನಪಹರಿಸದಿಹುದು. ಪರಹಿಂಸೆಯ ಮಾಡದಿಹುದು. ದುಃಖಿತರಿಗೆ ಹಿತವ ಚಿಂತಿಸುವುದು. ಶೋಕಭೀತಿಗಳಿಲ್ಲದಿಹುದು
ಅಲ್ಪಾಹಾರಿಯಾಗಿಹುದು. ಕುಟಿಲತೆಯಿಲ್ಲದಿಹುದು
ಕಾರ್ಪಣ್ಯವಿಲ್ಲದಿಹುದು. ಸತ್ಯವಚನವ ನುಡಿವುದು. ಜಲಸ್ನಾನ ಭಸ್ಮಸ್ನಾನಾದಿಗಳನಾಚರಿಸುವುದು. ಯಮಯೋಗವೆನಿಸುವುದಯ್ಯಾ ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.