ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಹಠಯೋಗಕ್ಕೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಈ ಹಠಯೋಗಕ್ಕೆ ನಿಜದಂಗವಾಗಿರ್ಪ ಯಮ ನಿಯಮ ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಧ್ಯಾನ ಧಾರಣ ಸಮಾಧಿಗಳೆಂಬ ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗದೊಳಗೆ ಮೊದಲು ಯಮಯೋಗದ ಲಕ್ಷಣವೆಂತೆಂದೊಡೆ : ಪರಸ್ತ್ರೀಯರ ಸಂಗವಿರಹಿತವಾಗಿಹುದು. ಪರದ್ರವ್ಯವನಪಹರಿಸದಿಹುದು. ಪರಹಿಂಸೆಯ ಮಾಡದಿಹುದು. ದುಃಖಿತರಿಗೆ ಹಿತವ ಚಿಂತಿಸುವುದು. ಶೋಕಭೀತಿಗಳಿಲ್ಲದಿಹುದು
ಅಲ್ಪಾಹಾರಿಯಾಗಿಹುದು. ಕುಟಿಲತೆಯಿಲ್ಲದಿಹುದು
ಕಾರ್ಪಣ್ಯವಿಲ್ಲದಿಹುದು. ಸತ್ಯವಚನವ ನುಡಿವುದು. ಜಲಸ್ನಾನ ಭಸ್ಮಸ್ನಾನಾದಿಗಳನಾಚರಿಸುವುದು. ಯಮಯೋಗವೆನಿಸುವುದಯ್ಯಾ ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.