ಉಂಡಡೇನೊ ? ಉಣದೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಉಂಡಡೇನೊ
?
ಉಣದೆ
ಇರ್ದಡೇನೊ?
ಸೋಂಕಿತವೇನೊ
?
ಅಸೋಂಕಿತವೇನೊ?
ಹುಟ್ಟೂದಿಲ್ಲಾಗಿ
ಹೊಂದೂದಿಲ್ಲ
ಸತ್ತು
ಬದುಕಿ
ನಿಶ್ಚಿಂತವಾಯಿತ್ತು
ಗುಹೇಶ್ವರಾ.