ಉಂಬುವುದ ಉಣಲೆ ಬೇಕು,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಉಂಬುವುದ ಉಣಲೆ ಬೇಕು
ಮುಟ್ಟುವುದ ಮುಟ್ಟಲೆ ಬೇಕು
ಮಾಡುವುದ ಮಾಡಲೆ ಬೇಕು
ನೋಡುವುದ ನೋಡಲೆ ಬೇಕು
ಕೂಡುವುದ ಕೂಡಲೆ ಬೇಕು. ಉಂಡು ಉಟ್ಟು ಕಂಡು ಕೇಳಿ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟು-ಬಿಡದಾತ ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ.