Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಉದ್ದದ ಮೇಲಣ ಕಪಿ,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ಉದ್ದದ ಮೇಲಣ ಕಪಿ
ಬದ್ಧರಸವ ಕರೆಯಲು
ಬದ್ಧರಸವ ಕುಡಿದು ಸಿದ್ಧರೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಳಯವಾದರು ನೋಡಾ. ಉದ್ದದ ಮೇಲಣ ಕಪಿಗೆ
ಸಿದ್ಧರಸವನುಣಿಸಬಲ್ಲಾತನಲ್ಲದೆ
ಶಿವಯೋಗಿಯಲ್ಲ ಕಾಣಾ
ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ.