ಉರವಣಿಸುವ ಮನ ಮುಟ್ಟುವನ್ನಬರ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಉರವಣಿಸುವ
ಮನ
ಮುಟ್ಟುವನ್ನಬರ
ಕಾಡುವುದು
ಘನ
ಘನದಲ್ಲಿ
ಮನ
ನಂಬುವನ್ನಬರ
ಕಾಡುವುದು.
ಮಹಂತ
ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ
ಶಬ್ದವುಳ್ಳನ್ನಬರ
ಕಾಡುವುದು.