ಉರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವ ಧರಿಸಿದ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಉರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವ ಧರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮನದ ಕೊನೆಯಿಂದ ಲಿಂಗವನಗಲದಿರಬೇಕು. ಉರ ಗುರುಸ್ಥಲ
ಉರ ಲಿಂಗಸ್ಥಲ
ಉರ ಜಂಗಮಸ್ಥಲ
ಉರ ಪ್ರಸಾದಸ್ಥಲ
ಉರ ಮಹಾಸ್ಥಲ
ಉರ ಮಹಾಮಹಿಮರಿಪ್ಪ ಅನುಭಾವಸ್ಥಲವೆಂದರಿದು ಅನ್ಯಮಿಶ್ರಂಗಳ ಹೊದ್ದಲಾಗದು. ತಟ್ಟು ಮುಟ್ಟು ತಾಗು ನಿರೋಧಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಲಾಗದು. ಇಂದ್ರಿಯಂಗಳ ಕೂಡ ಮನಸ್ಥಾಪ್ಯಗೊಳದಿದ್ದರೆ
ಇದು ಉರಲಿಂಗ ಸ್ವಾಯತ. ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಪ್ರಾಣಿಗಿದು ಚಿಹ್ನೆ
ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಮದೇವಾ.