Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಉರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವ ಧರಿಸಿದ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ಉರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವ ಧರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮನದ ಕೊನೆಯಿಂದ ಲಿಂಗವನಗಲದಿರಬೇಕು. ಉರ ಗುರುಸ್ಥಲ
ಉರ ಲಿಂಗಸ್ಥಲ
ಉರ ಜಂಗಮಸ್ಥಲ
ಉರ ಪ್ರಸಾದಸ್ಥಲ
ಉರ ಮಹಾಸ್ಥಲ
ಉರ ಮಹಾಮಹಿಮರಿಪ್ಪ ಅನುಭಾವಸ್ಥಲವೆಂದರಿದು ಅನ್ಯಮಿಶ್ರಂಗಳ ಹೊದ್ದಲಾಗದು. ತಟ್ಟು ಮುಟ್ಟು ತಾಗು ನಿರೋಧಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಲಾಗದು. ಇಂದ್ರಿಯಂಗಳ ಕೂಡ ಮನಸ್ಥಾಪ್ಯಗೊಳದಿದ್ದರೆ
ಇದು ಉರಲಿಂಗ ಸ್ವಾಯತ. ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಪ್ರಾಣಿಗಿದು ಚಿಹ್ನೆ
ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಮದೇವಾ.