Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಉರಿಗೆ ಉರಿಯನೆ ತೋರುವೆನು,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ಉರಿಗೆ ಉರಿಯನೆ ತೋರುವೆನು
ಅಮೃತದ ಕಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲಿಸುವೆನು. ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುಹೇಶ್ವರಾ_ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ದೆನಯ್ಯಾ.