ಊಹಿಸಲರಿಯೆ, ಉತ್ತರವನರಿಯೆ, ದೇವನನರಿಯೆ,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಊಹಿಸಲರಿಯೆ
ಉತ್ತರವನರಿಯೆ
ದೇವನನರಿಯೆ
ದೇಹಿಕನನರಿಯೆ
ನಾನೆನ್ನಲರಿಯೆ
ನೀನೆನ್ನಲರಿಯೆ
ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಮದೇವ ಎನ್ನಲರಿಯೆ !