Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಎಡನಿಲ್ಲ, ಬಲನಿಲ್ಲ, ಹಿಂದಿಲ್ಲ,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ಎಡನಿಲ್ಲ
ಬಲನಿಲ್ಲ
ಹಿಂದಿಲ್ಲ
ಮುಂದಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ
ಅಡಿಯಿಲ್ಲದ ಮುಡಿಯಿಲ್ಲದ ಒಡಲಿಲ್ಲದ
ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲದ
ಬಿಡಲಿಲ್ಲದ
ನೋಡಲಿಲ್ಲದ
ನುಡಿಸಲಿಲ್ಲದ
ಕೂಡಲಿಲ್ಲದ ಅಪ್ರತಿಮ ನೀನಾಗಿ
ಅರುಹಿಲ್ಲದ
ಮರಹಿಲ್ಲದ
ಮಹಾಮಹಿಮ ನೀನಾದಕಾರಣ
ನಿನ್ನ
ನಿರವಯಲಿಂಗವೆಂದೆನಯ್ಯಾ
ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ.