ಎಡನಿಲ್ಲ, ಬಲನಿಲ್ಲ, ಹಿಂದಿಲ್ಲ,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಎಡನಿಲ್ಲ
ಬಲನಿಲ್ಲ
ಹಿಂದಿಲ್ಲ
ಮುಂದಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ
ಅಡಿಯಿಲ್ಲದ ಮುಡಿಯಿಲ್ಲದ ಒಡಲಿಲ್ಲದ
ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲದ
ಬಿಡಲಿಲ್ಲದ
ನೋಡಲಿಲ್ಲದ
ನುಡಿಸಲಿಲ್ಲದ
ಕೂಡಲಿಲ್ಲದ ಅಪ್ರತಿಮ ನೀನಾಗಿ
ಅರುಹಿಲ್ಲದ
ಮರಹಿಲ್ಲದ
ಮಹಾಮಹಿಮ ನೀನಾದಕಾರಣ
ನಿನ್ನ
ನಿರವಯಲಿಂಗವೆಂದೆನಯ್ಯಾ
ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ.