ಎನಗೊಂದು ಲಿಂಗ ನಿನಗೊಂದು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಎನಗೊಂದು
ಲಿಂಗ
ನಿನಗೊಂದು
ಲಿಂಗ
ಮನೆಗೊಂದು
ಲಿಂಗವಾಯಿತ್ತು.
ಹೋಯಿತ್ತಲ್ಲಾ
ಭಕ್ತಿ
ಜಲವ
ಕೂಡಿ.
ಉಳಿ
ಮುಟ್ಟದ
ಲಿಂಗವ
ಮನ
ಮುಟ್ಟಬಲ್ಲುದೆ
ಗುಹೇಶ್ವರಾ.