Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಎನ್ನಂತರಂಗ ನೀವಯ್ಯಾ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   

ಎನ್ನಂತರಂಗ ನೀವಯ್ಯಾ
ಎನ್ನ ಬಹಿರಂಗ ನೀವಯ್ಯಾ
ಎನ್ನ ಅರಿವು ನೀವಯ್ಯಾ
ಎನ್ನ ಮರಹು ನೀವಯ್ಯಾ
ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿ ನೀವಯ್ಯಾ
ಎನ್ನ ಯುಕ್ತಿ ನೀವಯ್ಯಾ
ಎನ್ನ ಆಲಸ್ಯ ನೀವಯ್ಯಾ
ಎನ್ನ ಪರವಶ ನೀವಯ್ಯಾ
ಸಮುದ್ರವ ಹೊಕ್ಕ ಕಾಲುವಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯನರಸುವುದೆ
ಆ ಸಮುದ್ರವು ಎನ್ನ ಲೇಸು ಹೊಲ್ಲೆಹವೆಂಬುದು ನಿಮ್ಮದೆಂಬುದ ನೀವೆ ಬಲ್ಲಿರಿ
ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದವೆ ಸಾಕ್ಷಿ
ಎನ್ನ ಮನವೆ ಸಾಕ್ಷಿ
ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.