ಎನ್ನಂತರಂಗ ನೀವಯ್ಯಾ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)

ಎನ್ನಂತರಂಗ ನೀವಯ್ಯಾ
ಎನ್ನ ಬಹಿರಂಗ ನೀವಯ್ಯಾ
ಎನ್ನ ಅರಿವು ನೀವಯ್ಯಾ
ಎನ್ನ ಮರಹು ನೀವಯ್ಯಾ
ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿ ನೀವಯ್ಯಾ
ಎನ್ನ ಯುಕ್ತಿ ನೀವಯ್ಯಾ
ಎನ್ನ ಆಲಸ್ಯ ನೀವಯ್ಯಾ
ಎನ್ನ ಪರವಶ ನೀವಯ್ಯಾ
ಸಮುದ್ರವ ಹೊಕ್ಕ ಕಾಲುವಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯನರಸುವುದೆ
ಆ ಸಮುದ್ರವು ಎನ್ನ ಲೇಸು ಹೊಲ್ಲೆಹವೆಂಬುದು ನಿಮ್ಮದೆಂಬುದ ನೀವೆ ಬಲ್ಲಿರಿ
ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದವೆ ಸಾಕ್ಷಿ
ಎನ್ನ ಮನವೆ ಸಾಕ್ಷಿ
ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.