ಎನ್ನನುಭಾವದ ಗಮ್ಯವೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


Transclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)

ಎನ್ನನುಭಾವದ ಗಮ್ಯವೆ
ಎನ್ನರುಹಿನ ವಿಶ್ರಾಮವೆ
ಎನ್ನ ಭಾವದ ಬಯಕೆಯೆ
ಎನ್ನ ನಿಜದ ನಿಲವೆ
ಎನ್ನ ಪರಿಣಾಮದ ಮೇರುವೆ
ಎನ್ನ ಘನದ ನಿಲವೆ
ನಿಮ್ಮ ಸುಳುಹು ಎತ್ತಲಡಗಿತ್ತೊ ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ನಿರ್ನಾಮವಾಯಿತ್ತೆ ಎಲೆ ಪರಮಗುರುವೆ ಕೂಡಲಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ ಉರಿಯುಂಡಕರ್ಪುರದಂತಾದೆಯಲ್ಲಾ
ಪ್ರಭುವೆ