ಎನ್ನೊಡಲೊಳಗೆ ಬಿನ್ನಾಣವ ತೋರಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಎನ್ನೊಡಲೊಳಗೆ ತೋರಿ ತೋರಿ ಅಡಗುವ ನಿಮ್ಮ ಬೆಡಗು ಬಿನ್ನಾಣವ ತಿಳಿಯಬಾರದು. ಭಕ್ತಕಾಯ ಮಮಕಾಯ ಭಕ್ತಪ್ರಾಣ ಮಮಪ್ರಾಣವೆಂಬ ನಿಮ್ಮ ನುಡಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾರಣ
ಎನ್ನ ತನುವೆಂಬ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಮನೋಮೂರ್ತಿಲಿಂಗವಾಗಿ ಇನಕೋಟಿ ಪ್ರಭೆಯನೊಳಕೊಂಡು ಹೆರೆಹಿಂಗದೆ ನಿರಂತರ ಬೆಳಗುತ್ತಿರಬೇಕಯ್ಯಾ ನೀವು ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.