Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಎನ್ನ ಎನ್ನ ಕಾಲಕಲ್ಪಿತಂಗಳು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ಎನ್ನ ಕಾಲಕಲ್ಪಿತಂಗಳು ಹೊರಗಾದುವಯ್ಯಾ. ಎನ್ನ ಭವಬಂಧನಂಗಳು ಹೊರಗಾದುವಯ್ಯಾ. ಎನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿಲಯಂಗಳು ಹೊರಗಾದುವಯ್ಯಾ. ಎನ್ನ ಪ್ರಳಯ ಮಹಾಪ್ರಳಯಂಗಳು ಹೊರಗಾದುವಯ್ಯಾ. ಇಂತಿವೆಲ್ಲವು ಹೊರಗಾಗಿ ಹೋದುವಾಗಿ ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ
ನಾನೊಬ್ಬನೆ ನಿಮ್ಮೊಳಗಾದೆನಯ್ಯಾ.