ಎನ್ನ ಎನ್ನ ಭವಭವದಲ್ಲಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಎನ್ನ
ಭವಭವದಲ್ಲಿ
ತೊಳಲಿಸಿ
ಬಳಲಿಸಿದ
ಕಾರಣವೇನಯ್ಯ
?
ಎನ್ನ
ಸಂಸಾರಶರಧಿಯಲ್ಲಿ
ಮುಳುಗಿಸಿ
ಏಳುಗೊಡದೆ
ಇರಿಸಿದ
ಕಾರಣವೇನಯ್ಯ
?
ನಾನು
ಮಾಡಿದ
ಅಪರಾಧವೇನಯ್ಯ
?
ನೀವು
ಮಾಡಲಾನಾದೆನಲ್ಲದೆ
ಎನಗೆ
ಬೇರೆ
ಸ್ವತಂತ್ರವೇ
ಹೇಳಾ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ
?