ಎನ್ನ ಎನ್ನ ಸ್ಥೂಲತನುವೆಂಬ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಎನ್ನ
ಸ್ಥೂಲತನುವೆಂಬ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಲಿಂಗವೆಂಬ
ಜ್ಯೋತಿಯ
ತುಂಬಿದೆನಯ್ಯ.
ಎನ್ನ
ಸೂಕ್ಷ್ಮ
ತನುವೆಂಬ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಮಂತ್ರವೆಂಬ
ಜ್ಯೋತಿಯ
ತುಂಬಿದೆನಯ್ಯ.
ಎನ್ನ
ಕಾರಣತನುವೆಂಬ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಜ್ಞಾನವೆಂಬ
ಜ್ಞೋತಿಯ
ತುಂಬಿದೆನಯ್ಯ.
ಎನ್ನ
ಒಳಹೊರಗೆ
ತುಂಬಿ
ಬೆಳಗುವ
ಜ್ಯೋತಿಯ
ಬೆಳಗಿನೊಳಗೆ
ಸುಳಿಯುತಿರ್ದೆನಯ್ಯ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.