ಎನ್ನ ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಎನ್ನ
ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ
ಲಿಂಗವ
ಸಾಹಿತ್ಯವ
ಮಾಡಿದ.
ಎನ್ನ
ಮನಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ
ಜಂಗಮವ
ಸಾಹಿತ್ಯವ
ಮಾಡಿದ.
ಎನ್ನ
ತನುಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ
ಆಚಾರವ
ಸಾಹಿತ್ಯವ
ಮಾಡಿದ.
ಇಂತೀ
ತನು
ಮನ
ಪ್ರಾಣವನೇಕವ
ಮಾಡಿ
ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಮದೇವಾ
ನಿಮ್ಮನೆನ್ನ
ವಶವ
ಮಾಡಿದ
ಬಸವಣ್ಣನ
ಶ್ರೀಪಾದಕ್ಕೆ
ನಮೋ
ನಮೋ
ಎಂದು
ಬದುಕಿದೆನು.