ಎನ್ನ ನುಡಿವ ನಡೆವ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಎನ್ನ
ನಡೆವ
ನಡೆಗಳೆಲ್ಲ
ನಿಮ್ಮ
ನಡೆಗಳಯ್ಯಾ.
ಎನ್ನ
ನುಡಿವ
ನುಡಿಗಳೆಲ್ಲ
ನಿಮ್ಮ
ನುಡಿಗಳಯ್ಯಾ.
ಎನ್ನ
ನೋಡುವ
ನೋಟವೆಲ್ಲ
ನಿಮ್ಮ
ನೋಟವಯ್ಯಾ.
ಎನ್ನ
ಕೇಳುವ
ಕೇಳಿಕೆಯೆಲ್ಲ
ನಿಮ್ಮ
ಕೇಳಿಕೆಯಯ್ಯಾ.
ನಾನು
ಆವಾವ
ಪರಿಯಲ್ಲಿ
ಆಡುವ
ಆಟಗಳೆಲ್ಲಾ
ನಿಮ್ಮ
ಬೆಡಗಿನ
ರೀತಿಯಯ್ಯಾ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.