ಎನ್ನ ಮಂಗಳಸ್ವರೂಪವ ಕಂಗಳ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಎನ್ನ
ಕಂಗಳ
ಮುಂದಣ
ಕಾಮವ
ಕಳೆದು
ನಿಮ್ಮ
ಮಂಗಳಸ್ವರೂಪವ
ತೋರಿಸಯ್ಯ
ದೇವಾ.
ಎನ್ನ
ಮನದ
ಮುಂದಣ
ಆಸೆಯ
ಬಿಡಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ
ಮಂತ್ರದ
ನೆನಹ
ನೆಲೆಗೊಳಿಸಯ್ಯ
ದೇವಾ.
ಎನ್ನ
ಪ್ರಾಣದ
ಮುಂದಣ
ಪ್ರಪಂಚವ
ಕೆಡಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ
ಪ್ರಸಾದವ
ನೆಲೆಗೊಳಿಸಯ್ಯ
ದೇವಾ.
ಎನ್ನ
ತನುವ
ಮುಸುಕಿದ
ತಾಮಸವ
ಕಳೆದು
ನಿಮ್ಮ
ಭಕ್ತಿಯ
ಅನುವ
ತೋರಿಸಿ
ಬದುಕಿಸಯ್ಯ
ದೇವಾ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.