ಎನ್ನ ಮನರೂಪಾಗಿರ್ದಿರಯ್ಯಾ ತನುವಿನೊಳಗೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಎನ್ನ
ತನುವಿನೊಳಗೆ
ತನುರೂಪಾಗಿರ್ದಿರಯ್ಯಾ
ನೀವು.
ಎನ್ನ
ಮನದೊಳಗೆ
ಮನರೂಪಾಗಿರ್ದಿರಯ್ಯಾ
ನೀವು.
ಎನ್ನ
ಪ್ರಾಣದೊಳಗೆ
ಪ್ರಾಣರೂಪಾಗಿರ್ದಿರಯ್ಯಾ
ನೀವು.
ಎನ್ನ
ಭಾವದೊಳಗೆ
ಭಾವರೂಪಾಗಿರ್ದಿರಯ್ಯಾ
ನೀವು.
ಎನ್ನ
ಇಂದ್ರಿಯಂಗಳೊಳಗೆ
ಇಂದ್ರಿಯಂಗಳ
ರೂಪಾಗಿರ್ದಿರಯ್ಯಾ
ನೀವು.
ಎನ್ನ
ವಿಷಯಂಗಳೊಳಗೆ
ವಿಷಯಂಗಳ
ರೂಪಾಗಿರ್ದಿರಯ್ಯಾ
ನೀವು.
ಎನ್ನ
ತನು
ಮನ
ಪ್ರಾಣ
ಭಾವ
ಇಂದ್ರಿಯಂಗಳೆಲ್ಲವು
ನಿಮ್ಮವಾಗಿ
ಇಂತು
ಎನ್ನೊಳಗೆ
ನೀವು

ಪರಿಯಲ್ಲಿರ್ದಿರಾಗಿ
ನಾ
ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ
ಚಿನ್ನಬಣ್ಣದಂತೆ
ರತ್ನದೀಪ್ತಿಯಂತೆ
ಜ್ಯೋತಿಪ್ರಭೆಯಂತಿರ್ದೆನಯ್ಯಾ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.