ಎನ್ನ ಮನ ತನು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಎನ್ನ
ತನು
ನಿಮ್ಮ
ಪ್ರಸಾದವನೆ
ಸೋಂಕುತಿರ್ಪುದಯ್ಯಾ.
ಎನ್ನ
ಮನ
ನಿಮ್ಮ
ಪ್ರಸಾದವನೆ
ನೆನೆಯುತಿರ್ಪುದಯ್ಯಾ.
ಎನ್ನ
ಪ್ರಾಣ
ನಿಮ್ಮ
ಪ್ರಸಾದವನೆ
ಹಾರಯಿಸುತಿರ್ಪುದಯ್ಯಾ.
ಎನ್ನ
ಭಾವ
ನಿಮ್ಮ
ಪ್ರಸಾದವನೆ
ಬಯಸುತಿರ್ಪುದಯ್ಯಾ.
ಎನ್ನ
ಕರಣೇಂದ್ರಿಯಂಗಳು
ನಿಮ್ಮ
ಪ್ರಸಾದವನೆ
ಗ್ರಹಿಸುತಿರ್ಪುವಯ್ಯಾ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.