ಎನ್ನ ಷಡಕ್ಷರಮಂತ್ರಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಷಡ್‍ಧಾತುಗಳೆಲ್ಲ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಎನ್ನ
ಷಡ್‍ಧಾತುಗಳೆಲ್ಲ
ಷಡಕ್ಷರಮಂತ್ರಸ್ವರೂಪವಾಗಿ
ತೋರುತಿಪ್ಪುವಯ್ಯ.
ಎನ್ನ
ಷಡ್‍ದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲ
ಷಡಕ್ಷರಮಂತ್ರಸ್ವರೂಪವಾಗಿ
ತೋರುತಿಪ್ಪುವಯ್ಯ.
ಎನ್ನ
ಷಡ್‍ಭಾವಂಗಳೆಲ್ಲ
ಷಡಕ್ಷರಮಂತ್ರಸ್ವರೂಪವಾಗಿ
ತೋರುತಿಪ್ಪುವಯ್ಯ.
ಎನ್ನ
ಷಡೂರ್ಮೆಗಳೆಲ್ಲ
ಷಡಕ್ಷರಮಂತ್ರಸ್ವರೂಪವಾಗಿ
ತೋರುತಿಪ್ಪುವಯ್ಯ.
ಎನ್ನ
ಷಡ್ವರ್ಗಗಳೆಲ್ಲ
ಷಡಕ್ಷರಮಂತ್ರಸ್ವರೂಪವಾಗಿ
ತೋರುತಿಪ್ಪುವಯ್ಯ.
ಎನ್ನ
ಷಟ್‍ಕರಣಂಗಳೆಲ್ಲ
ಷಡಕ್ಷರಮಂತ್ರಸ್ವರೂಪವಾಗಿ
ತೋರುತಿಪ್ಪುವಯ್ಯ.
ಇದು
ಕಾರಣ
`ಓಂ
ನಮಃಶಿವಾಯ'
`ಓಂ
ನಮಃಶಿವಾಯ'
`ಓಂ
ನಮಃಶಿವಾಯ'
ಎಂಬ
ನಿಮ್ಮ
ನಾಮಾಮೃತವನುಂಡು
ನಿತ್ಯಮುಕ್ತನಾದೆನಯ್ಯ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.