ಎನ್ನ ಸದ್ಗುರು. ತನುವ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಎನ್ನ
ತನುವ
ಶೋಧಿಸಿ
ಚಿನುಮಯಲಿಂಗವ
ಮಾಡಿ
ತೋರಿದನಯ್ಯ
ಸದ್ಗುರು.
ಎನ್ನ
ಮನವ
ಶೋಧಿಸಿ
ಮನಘನಲಿಂಗವ
ಮಾಡಿ
ತೋರಿದನಯ್ಯ
ಸದ್ಗುರು.
ಎನ್ನ
ಭಾವವ
ಶೋಧಿಸಿ
ಭಾವಭರಿತಲಿಂಗವ
ಮಾಡಿ
ತೋರಿದನಯ್ಯ
ಸದ್ಗುರು.
ಎನ್ನ
ಕರಣಂಗಳ
ಕಳೆದು
ಲಿಂಗಕರಣಂಗಳ
ಮಾಡಿದ
ಸದ್‍ಗುರುದೇವಂಗೆ
ನಮೋ
ನಮೋ
ಎಂಬೆನಯ್ಯ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.