ಎರಡು ಒಂದಾದ ಬಳಿಕ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಎರಡು
ಒಂದಾದ
ಬಳಿಕ
ಅರ್ಚನೆ
ಹಿಂಗಿತ್ತು.
ಎರಡು
ಒಂದಾದ
ಬಳಿಕ
ಅರ್ಪಿತ
ಹಿಂಗಿತ್ತು.
ಎರಡು
ಒಂದಾದ
ಬಳಿಕ
ಆಚಾರ
ಹಿಂಗಿತ್ತು.
ಎರಡು
ಒಂದಾದ
ಬಳಿಕ
ಅವಧಾನ
ಹಿಂಗಿತ್ತು.
ಎರಡು
ಒಂದಾದ
ಬಳಿಕ
ಶಬ್ದಕ್ಕೆ
ಇಂಬಿಲ್ಲ
ರೂಹಿಸಲೆಡೆಯುಂಟೆ
ಗುಹೇಶ್ವರಾ
?