Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಎಲ್ಲರೂ ವೀರರು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


Pages   (key to Page Status)   

ಎಲ್ಲರೂ ವೀರರು
ಎಲ್ಲರೂ ದ್ಥೀರರು
ಎಲ್ಲರೂ ಮಹಿಮರು
ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಮಥರು. ಕಾಳಗದ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಾರದು
ಓಡುವ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಸಂಗನ ಶರಣರು ದ್ಥೀರರು
ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಅಧೀರರು.