ಒಂದು ಕಾಗೆ ಬಂದಿತು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಒಂದು ಕಾಗೆ ಬಂದಿತು
ಎರಡು ಕಾಳು ತಿಂದಿತು
ಮೂರು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿತು
ನಾಕು ಸಲ ಹಾರಿತು ||