ಒಂದೆ ಹೂ, ಒಂದೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search



Transclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಒಂದೆ ಹೂ
ಒಂದೆ ಅಗ್ಘವಣಿ
ಒಂದೆ ಓಗರ
ಒಂದೆ ಪ್ರಸಾದ
ಒಂದೆ ಮನ
ಒಂದೆ ಲಿಂಗ. ನಂದಾದೀವಿಗೆ
ಕುಂದದ ಬೆಳಗು; ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂಜೆ_ಒಂದೇ. ಅನಾಹತವೆರಡಾಗಿ ಬರುಮುಖರಾಗಿ ಕೆಟ್ಟುಹೋದರು ಗುಹೇಶ್ವರಾ.