ಒಡೆಯರಾಡುವ ಮಾತ ಕಡೆಪರಿಯಂತರ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


Transclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)

ಒಡೆಯರಾಡುವ ಮಾತ ಕಡೆಪರಿಯಂತರ ಕೇಳಿ
ಇದರುವೋಗಿ ಕಿಂಕರನಾಗಿ ನಡುಗುತ್ತ ಬಿನ್ನಹಮಾಡುವ ಸದ್ಭಕ್ತನ ತೋರಯ್ಯಾ. ಒಡೆಯರಾಡುವ ಮಾತ ಕಂಡು
ಕರೆದಲ್ಲಿ ಕೆಡೆಮೆಟ್ಟಿ ಬಾು ಘನವೆಂದು ಆಡುವನ ತೋರದಿರಯ್ಯಾ
ಅವನ ಸಂಗದಲ್ಲಿರಿಸಯ್ಯಾ
ಅವನ ಸಹಪಂಕ್ತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸದಿರಯ್ಯಾ. ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಯ್ಯಾ
ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುವುದೊಂದೆ ವರವು. 450