Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಒಲ್ಲೆನಯ್ಯಾ, ಒಲ್ಲೆನಯ್ಯಾ, ನಿಮ್ಮವರಲ್ಲದವರ,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   

ಒಲ್ಲೆನಯ್ಯಾ
ಒಲ್ಲೆನಯ್ಯಾ
ನಿಮ್ಮವರಲ್ಲದವರ
ಒಲ್ಲೆನಯ್ಯಾ
ಒಲ್ಲೆನಯ್ಯಾ
ಜಗವೆಲ್ಲರಿಯಲು
ಒಲ್ಲೆನಯ್ಯಾ
ಒಲ್ಲೆನಯ್ಯಾ
ನೀ ಮುನಿದಡೆ ಮುನಿ. ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ
ನಿಮ್ಮಾಣೆ
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮಥರಾಣೆ.