ಒಳಗಿಪ್ಪಾತನ ಹೊರಗೆ ನೋಡಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಒಳಗಿಪ್ಪಾತನ
ಹೊರಗೆ
ನೋಡಿ
ಕಂಡೆನಯ್ಯ.
ಹೊರಗಿಪ್ಪಾತನ
ಒಳಗೆ
ನೋಡಿ
ಕಂಡೆನಯ್ಯ.
ಒಳಹೊರಗಿಪ್ಪವರಿಬ್ಬರು
ಒಂದಾಗಿ
ನಿಂದ
ನಿಲುವು
ಬಯಲು
ಬಯಲ
ಬೆರಸಿದಂತೆ
ನಿರಾಳವಾಯಿತ್ತು
ಕಾಣಾ.
ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು
ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ
ಪ್ರಭುವೇ.