ಒಳಗೆಂಬುದನರಿಯೆ, ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ. ಹೊರಗೆಂಬುದನರಿಯೆ,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಒಳಗೆಂಬುದನರಿಯೆ
ಹೊರಗೆಂಬುದನರಿಯೆ
ಸ್ವಾನುಭಾವ ಜ್ಞಾನಾಮೃತವನುಂಡು ಏನೇನು ಅರಿಯದಂತಿರ್ದೆನಯ್ಯಾ ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.