ಒಳಗೆ ನೋಡಿಹೆನೆಂದಡೆ ಒಳಗ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಒಳಗೆ
ನೋಡಿಹೆನೆಂದಡೆ
ಒಳಗ
ನೋಡಲಿಲ್ಲ.
ಹೊರಗೆ
ನೋಡಿಹೆನೆಂದಡೆ
ಹೊರಗ
ನೋಡಲಿಲ್ಲ.
ಜ್ಞಾನವೆಂತುಟೊ?
ಅಜ್ಞಾನವೆಂತುಟೊ
?
ಬಲೆಯ
ಬೀಸಿ
ಕೊಲುವನ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಸತ್ತಡೆ
ಏನು
ಕಾರಣ
ಅಳುವರೊ
ಗುಹೇಶ್ವರಾ
?