ಒಳಗೆ ಮಾಟದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗದ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಒಳಗೆ
ಲಿಂಗದ
ಕೂಟದಲ್ಲಿ
ಮನವಡಗಿರಬೇಕು.
ಹೊರಗೆ
ಜಂಗಮದ
ಮಾಟದಲ್ಲಿ
ತನುವಿಡಿದಿರಬೇಕು.

ಉಭಯವ
ಒಂದರೊಳಗೊಂದು
ಛೇದಿಸಿಕೊಂಡು
ತಾನಳಿದು
ಮಾಡುವ
ಭಕ್ತನ
ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರ್ಪನು
ನೋಡಾ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.