ಓಂಕಾರವೆಂಬ ತಳಿರು ಮರಕ್ಕೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಓಂಕಾರವೆಂಬ ಮರಕ್ಕೆ ಷಟ್‍ಕೃತಿಯೆಂಬ ಶಾಖೆ ಪಸರಿಸಿ
ಷಡಕ್ಷರಗಳೆಂಬ ತಳಿರು ಕೊನರಿ
ಷಟ್‍ಸ್ಥಲಗಳೆಂಬ ಕುಸುಮಂಗಳಾಗಿ
ಷಡುಲಿಂಗಂಗಳೆಂಬ ಮೋಕ್ಷದ ಮಧುರಫಲಂಗಳ ತಳೆದಿರ್ಪುದು ನೋಡಾ ! ಇದನು ನಾನು ಶ್ರುತಿಗುರುವಚನಸ್ವಾನುಭಾವಂಗಳಿಂದರಿದು ಓಂಕಾರವೆಂಬ ವೃಕ್ಷವನೇರಿ `ಓಂ ನಮಃಶಿವಾಯ' `ಓಂ ನಮಃಶಿವಾಯ' `ಓ ನಮಃಶಿವಾಯ' ಎಂದು ಆ ಷಡುಲಿಂಗಂಗಳೆಂಬ ಮೋಕ್ಷದ ಮಧುರಫಲಂಗಳನು ಸವಿದು ನಿತ್ಯತೃಪ್ತನಾದೆನಯ್ಯ ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.